Kỹ năng công tác Đoàn

Tình yêu có trách nhiệm
20/07/2016
Bài 2: Tình yêu, tình dục có trách nhiệm:
Xem chi tiết »
Tổ chức sinh hoạt tập thể
20/07/2016
Bài 2: Tổ chức sinh hoạt tập thể
Xem chi tiết »
Một số Phương pháp và Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ Sinh viên
20/07/2016
Bài 3: Một số Phương pháp và Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ Sinh viên
Xem chi tiết »
Kỹ năng thương lượng
20/07/2016
Bài I: Kỹ năng thương lượng là Kỹ năng sống bổ ích cho vị thành niên, thanh niên
Xem chi tiết »
Kỹ năng tổ chức Đối thoại, diễn đàn, Hội thảo
20/07/2016
Bài 4: Phương pháp và Kỹ năng tổ chức đối thoại, Hội thảo, Diễn đàn
Xem chi tiết »
Kỹ năng trình bày của người Cán bộ Đoàn
20/07/2016
Bài 3: Hướng dẫn Kỹ năng trình bày của người Cán bộ Đoàn
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website