Văn kiện đại hội đoàn

Phần I :Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV
20/07/2016
XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH, CHĂM LO BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO CỦA TUỔI TRẺ , GÓP PHẦN ĐƯA VĨNH PHÚC CƠ BẢN TRỞ THÀNH TỈNH CÔNG NGHIỆP.
Xem chi tiết »
Phần II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2012 - 2017.
20/07/2016
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định đưa Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website