6 bài lý luận chính trị

Bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị dạng Infographic
25/02/2019
Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn vừa phát hành bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị dạng Infographic. Bộ tài liệu được thiết kế dạng Infographic theo các chuyên đề, kích thước khổ A4, thuận lợi để các đơn vị có thể dùng làm tài liệu học tập, giảng dạy và sinh hoạt chi đoàn (trình chiếu hoặc in thành dạng văn bản).
Xem chi tiết »
Bài 1
20/07/2016
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam
Xem chi tiết »
Bài 2
20/07/2016
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Xem chi tiết »
Bài 3
20/07/2016
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Xem chi tiết »
Bài 4
20/07/2016
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – TRƯỜNG HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA THANH NIÊN, NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM
Xem chi tiết »
Bài 5
20/07/2016
ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH CÁCH MẠNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Xem chi tiết »
Bài 6
20/07/2016
THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website