Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Ngày đăng: 23/03/2015  - Lượt xem: 403

Sáng ngày 20/3/2015, Tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh- Trưởng Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Các đơn vị trong khối thi đua bao gồm Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh.
Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của khối năm 2015 và hướng dẫn tiêu chí chấm điểm thi đua. Theo kế hoạch hoạt động, sau hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2015, các đơn vị sẽ tiến hành tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết, bình xét khen thưởng cuối năm theo các tiêu chí đã đăng ký.
 
  Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng với Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể đã cùng nhau phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, UBND tỉnh; các tổ chức thành viên trong Khối phát động.


Các đơn vị trong khối thi đua đăng ký chỉ tiêu thi đua khen thưởng
và giao ước thi đua năm 2015

 
  Với chủ đề công tác năm 2015: “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, quan trọng, thiết thực cho Đoàn viên Thanh thiếu nhi tỉnh nhà như: Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới;Tổ chức tốt các phong trào thi đua của tuổi trẻ, triển khai các công trình, phần việc thanh niên thi đua; Phát huy cao độ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng;... Đóng góp tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
  Năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng với các đơn vị trong Khối thi đua đã đăng ký chỉ tiêu thi đua khen thưởng và giao ước thi đua năm 2015, cụ thể: Hội Phụ nữ tỉnh đăng ký Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh; Hội CCB tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đăng ký Bằng khen của UBND tỉnh. 

Tác giả: CTV: Thanh Tùng - Văn Phòng Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 403

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website