HỘI ĐỒNG ĐỘI

Hội Sinh Viên Tỉnh Vĩnh Phúc Nhiều Hoạt Động Thiết Thực Hưởng Ứng Phong Trào Sinh Viên 5 Tốt
31/12/2014
Trong suốt sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Người luôn quan tâm sâu sắc tới công tác giáo dục thế hệ trẻ. Tư tưởng, lý luận và tình cảm của Người đã để lại những bài học thực tiễn còn nguyên giá trị cho tới tận ngày nay và mãi về sau. Có thể nói, việc rèn luyện về Đức- Trí- Thể - Mỹ cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng để sinh viên trở thành những chiến sĩ tiên phong trên còn đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website