RÈN LUYỀN TÁC PHONG THỰC HIỆN LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn
21/07/2016
Thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tích cực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội
Xem chi tiết »
Quy định kèm theo Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
21/07/2016
Quy định kèm theo Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn
Xem chi tiết »
Chỉ thị: Về một số giải pháp thực hành tiết kiệm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội
21/07/2016
Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; trong thời gian vừa qua, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả tích cực góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, thiết thực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website