CUNG CẤP THÔNG TIN MÔ HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÁC GƯƠNG ĐVTN LÀM KINH TẾ GIỎI

Ngày đăng: 07/06/2015  - Lượt xem: 484

TỈNH ĐOÀN VĨNH PHÚC

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vĩnh Yên, ngày    11  tháng 5 năm 2015

 

DANH SÁCH

CUNG CẤP THÔNG TIN MÔ HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÁC GƯƠNG ĐVTN LÀM KINH TẾ GIỎI

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ- Điện thoại

Tên mô hình đang kinh doanh

Giới thiệu khái quát lĩnh vực đang sản xuất, kinh doanh

Mục đích

Kinh doanh

Giấy phép

Kinh doanh

Số lượng

Người đang LĐ trực tiếp tại mô hình

 

Mức lương

Hiện hưởng của người lao động/tháng

 

 

NÔNG  NGHIỆP

 

 

TAM ĐẢO

 

01

Trịnh Văn Hiền

1980

Xã Hợp Châu

Chăn nuôi

Chăn nuôi lợn nái giống

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

5-6

5-7 triệu/tháng

02

Tống văn Hùng

1983

Xã Đạo Trù- 0982190099

Kinh doanh, trang trại chăn nuôi

Kinh doanh xăng dầu, vận tải, trang trại chăn nuôi

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể 

5

4,5tr/ tháng

03

Trương Văn Sáu

1989

Xã Đạo Trù- 0966735739

Trang trại

Trang trại chăn nuôi tập trung

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

3

4 tr/ tháng

04

Nguyễn Đắc Nghĩa

1986

Xã Đạo Trù- 0976547818

Kinh doanh,

trang trại chăn nuôi

Kinh doanh cám, thuốc thú y, chăn nuôi

 

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

4

4 tr/ tháng

05

Chu Văn Hương

1982

Xã Đạo Trù- 0948137779

Kinh doanh

trang trại chăn nuôi

Kinh doanh cám, thuốc thú y, chăn nuôi

 

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

4

4 tr/ tháng

06

Khổng Văn Được

1984

Xã Bồ Lý- 0977413314

Chăn nuôi +kinh doanh

Chăn nuôi lợn, kinh doanh cám, phân bón

Phát triển kinh tế

 

4

3 tr/ tháng

07

Đỗ Xuân Toàn

1987

Xã Bồ Lý- 0964352335

Chăn nuôi bò sữa

Nuôi bò lấy sữa

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể Hộ cá thể

 

5

3 tr/ tháng

08

Trần Văn Hùng

1985

Xã Bồ Lý- 0985182307

Chăn nuôi bò sữa

Nuôi bò lấy sữa

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

6

3,5 tr/ tháng

09

Nguyễn Thế Anh

1984

Xã Tam Quan

HTX Dịch vụ Tam Đảo

Bán cây giống, nuôi lợn, gà

Phát triển kinh tế

 

5

3 tr/ tháng

10

Nguyễn Ngọc Tú

1979

Xã Tam Quan

Trung tâm cây giống cây nguyên liệu Tam Đảo

Trồng, cung cấp cây giống các loại cây dược liệu

Phát triển kinh tế

 

5

3,5-5 tr/ tháng

11

Nguyễn Thế Anh

1983

Xã Yên Dương

Chăn nuôi

Nuôi lợn (đàn hơn 100 con)

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

5

3,5-5 tr/ tháng

12

Nguyễn Mạnh Thắng

1986

Xã Yên Dương

Chăn nuôi

Nuôi thỏ (Đàn thỏ hơn 1000 con)

Phát triển kinh tế

Hộ cá thể

4

3,5-5 tr/ tháng

13

Lưu Thị Thu Thảo

1994

Xã Hồ Sơn

Chăn Nuôi

Chăn nuôi đàn gà thịt 3000 con

PT Kinh tế

Hộ cá thể

2

1,5tr/ tháng

14

Nguyễn Văn Quân

1976

Xã Hồ Sơn

Chăn nuôi

Nuôi thỏ thịt

PT Kinh tế

Hộ cá thể

2

2tr/ tháng

15

Nguyễn Xuân Tuyên

1981

Xã Hồ Sơn

Chăn nuôi

Nuôi gà thịt, gà đẻ trứng

PT Kinh tế

Hộ cá thể

2

1,5tr/tháng

16

Nguyễn Tiến Dũng

1983

Xã Hồ Sơn

VAC

Vườn cây ăn quả, ao cá, nuôi bò, gà thịt

PT Kinh tế

Hộ cá thể

3

1,5tr/tháng

17

Nguyễn Tuấn Việt

1983

Thị trấn Tam Đảo

Trồng rau

Trồng rau su su thương phẩm

PT Kinh tế

Hộ cá thể

3

3tr/ tháng

18

Nguyễn Văn Quân

1985

Xã Đại Đình

Chăn nuôi

Nuôi đàn lợn, gà thịt thương phẩm

PT Kinh tế

Hộ cá thể

4

3 tr/ tháng

19

Lăng Văn Dũng

1981

Xã Đại Đình

Chăn nuôi

Nuôi đàn lợn. Đàn gà có 7-10000 con

PT Kinh tế

Hộ cá thể

5

3 tr/ tháng

20

Nguyễn Văn Chí

1982

Xã Đại Đình

Chăn nuôi

Đàn gà thịt, gà đẻ khoảng 8-10000 con

PT Kinh tế

Hộ cá thể

3

3 tr/ tháng

21

Nguyễn văn Đức

1978

Xã Đại Đình

Chăn nuôi

Nuôi đàn lợn, gà

PT Kinh tế

Hộ cá thể

3

3 tr/ tháng

22

Nguyễn Văn Mạnh

1977

Xã Đại Đình

Chăn nuôi

Chăn nuôi đàn lợn, gà, dê

PT Kinh tế

Hộ cá thể

5

3-5 tr/ tháng

23

Nguyễn Văn Luân

1987

Xã Đại Đình

Chăn nuôi

Chăn nuôi đàn lợn, gà, bò

 

 

PT Kinh tế

Hộ cá thể

3

3,5 tr/ tháng

 

BÌNH XUYÊN

 

1

Nguyễn Thế Hùng

1978

01688.384.889

Trang trại chăn nuôi

 

 

 

05 lao động

3.000.000đ/lao động

2

Nguyễn Quốc Chính

1986

0978.980.373

Trồng hoa

 

 

 

05 lao động

3.00.000đ/lao động

3

Nguyễn Hữu Thăng

1989

0972.238.933

Chăn nuôi gia súc gia cầm

 

 

04 lao động

3.000.000đ/lao động

4

Lưu Văn Thanh

1975

0979.908.718

Chăn nuôi bò sinh sản

 

 

 

02 lao động

3.000.000đ/lao động

5

Lưu Văn Long

1975

 

Chăn nuôi bò sinh sản

 

 

 

03 lao động

2.500.000đ/lao động

6

Trương Đình Dũng

1975

 

Chăn nuôi bò sinh sản

 

 

 

02 lao động

3.000.000đ/lao động

7

Ngô Văn Hùng

1987

0987.428.430

Chăn nuôi gia súc gia cầm

 

 

05 lao động

4.500.000đ/lao động

8

Vũ Văn Thành

1982

0979.617.676

Dược liệu sạch và mật ong tự nhiên

 

 

05 lao động

4.000.000đ/lao động

9

Nguyễn Thị Hà

1988

0978.209.566

Trang trại chăn nuôi

 

 

10 lao động

3.000.000đ/lao động

10

Lưu Văn Chung

1984

0985.236.369

Trang trại chăn nuôi

 

 

 

03 lao động

3.000.000đ/lao động

11

Nguyễn Văn Giang

1978

0912.318.061

Chủ nhiệm HTX Bình Minh

Trang trại chăn nuôi

 

07 lao động

3.000.000đ/lao động

 

SÔNG LÔ

 

1

Trần Văn Bài

 

- Xã Đồng Thịnh-  H. Sông Lô

- 01695312064

 

Chăn nuôi gà thịt theo mô hình vietgap và trồng thanh long đỏ

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thanh Hải

 

- Xã Phương Khoan -  H. Sông Lô

- 01682638640

Nuôi lợn sinh sản và nuôi thỏ

 

 

 

 

 

 

3

Tạ Hùng Kiên

 

- Xã Phương Khoan -  H. Sông Lô

- 0169847871

Bán thuốc thú y, nuôi lơn sinh sản

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bùi Thị Mận

 

- Xã Phương Khoan -  H. Sông Lô

- 0946774864

Gà đẻ, lợn sinh sản

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Huy Toàn

 

- Xã Phương Khoan -  H. Sông Lô

- 0974483811

Lợn sinh sản và hàng tạp hóa

 

 

 

 

 

6

Doãn Đình Vương

 

- Xã Quang Yên -  H. Sông Lô

-  0974.534.892

Chăn nuôi thỏ

 

 

 

 

 

7

Vũ Mạnh Hùng

 

- TT Tam Sơn -  H. Sông Lô

- 0982164267

Chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng; lợn thịt, lợn sinh sản.

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Nam Khang

 

- TT Tam Sơn -  H. Sông  

- 0988116108

Chăn nuôi gà đẻ trứng

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Tiến Dũng

 

- Xã Đôn Nhân – H. Sông Lô

Chăn nuôi lợn thịt, trồng ổi

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Thanh Tiến

 

- Xã Đồng Thịnh-  H. Sông Lô

- 0975848559

Trồng thanh long

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Bắc

 

- Xã Phương Khoan -  H. Sông Lô

- 0989434314

Nuôi lợn thịt

 

 

 

 

 

12

Trần kiểm

 

 - Xã Phương Khoan-  H. Sông Lô

- 0978441191

Nuôi lợn sinh sản, lợn thịt

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Văn Công

 

- Xã Phương Khoan -  H. Sông Lô

- 0982496355

 

Nuôi ba ba, hươu sao

 

 

 

 

 

 

TAM DƯƠNG

 

1

Trần Văn Trọng

26/9/1983

0978750789

Trang trại

chăn nuôi

Cung cấp trứng và gà thịt

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

 

 

2

Nguyễn Văn Phòng

22/2/1984

0989995728

Trang trại chăn nuôi và bán thức ăn chăn nuôi

Bán thức ăn chăn nuôi tại nhà

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

 

 

3

Phùng Văn Hãn

26/4/1982

0979155469

Trang trại

chăn nuôi

Cung cấp trứng gà và thịt gà

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

 

 

4

Trần Văn Sơn

 

03/4/1989

 

01653589999

Nuôi lợn và

thủy sản

Lợn thịt, Cá nước ngọt và các loại khac

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

19C8000916

10

3,500,000đ

5

Nguyễn Hồng Phong

1987

0902133198

Chăn nuôi + Kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Cung cấp lợn thịt và cám chăn nuôi

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

 

19C80003596

 

 

 

6

Lăng Đức Việt

21/3/1993

0168.5167.680

 

Kinh doanh cám gia súc gia cầm và chăn nuôi gà thịt

Cung cấp gà thịt, thức

 ăn chăn nuôi

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

03

3.500.000đ

7

Bùi Văn Giang

10/5/1982

0949044496

Chăn nuôi gà đẻ trứng, lợn thịt

 

Cung cấp trứng gà thịt, thức

 ăn chăn nuôi

Tăng thu nhập và tạo việc làm

 

 

 

 

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website