THANH NIÊN VĨNH PHÚC PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Ngày đăng: 27/03/2020  - Lượt xem: 215

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ - những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, năng lực sáng tạo,... đối với sự trường tồn của đất nước. Người đã dùng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình mà còn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ thanh niên tham gia cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao động và cống hiến. Trong những năm qua, tuổi trẻ Vĩnh Phúc luôn khắc ghi, thực hiện lời căn dặn của Bác, để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị ý nghĩa, nhân văn trong lời dạy của Người, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng và nhà nước.

Hội nghị báo cáo viên lần thừ II năm 2019

Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, trong những qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên nhiều phương diện, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú khác nhau thông qua: Hội nghị, tọa đàm, Hội thi, các buổi nói chuyện, Hội nghị trực tuyến, thành lập các Câu lạc bộ, thông qua các trang mạng xã hội và bước đầu phát huy hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin,  kịp thời định hướng những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước hàng quý Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh, mỗi buổi có sự tham gia của hơn 150 đồng chí, duy trì hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ “Lý Luận trẻ”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập trang Fanpage của Tỉnh đoàn, chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và toàn bộ các chi đoàn cơ sở trong toàn tỉnh thành lập và ban hành quy chế hoạt động của các trang Fanpage do tổ chức Đoàn thành lập. Các trạng Fanpape của Đoàn từ Tỉnh đến cơ sở được kết nối, tương tác thường xuyên với nhau; hàng tháng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cung cấp thông tin tình hình và định hướng hướng dư luận tới các trang Fanpage của Đoàn để đăng tải và chia sẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thanh niên.

Trên các trang Fanpage do Đoàn quản lý thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; bài viết về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, gương sáng, người tốt việc tốt..., nhằm tạo sự đồng thuận hưởng ứng của cộng đồng với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những bài viết được đăng tải đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” để cư dân mạng chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Bên cạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành quả phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực, thì hình thức đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái trên mạng xã hội cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc thực hiện đa dạng, phong phú. Việc đấu tranh phản bác tiến hành theo phương châm “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; vừa tập trung chia sẻ những thông tin có lợi cho Đảng, cho Nhà nước, vừa phân tích, tìm ra điểm sai trái, phi lô gích, lập lờ của các bài viết, thông tin xuyên tạc.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Câu lạc bộ “Người giữ lửa”, khi có các thông tin cần đấu tranh trên mạng xã hội, các thành viên câu lạc bộ sẽ trực tiếp đăng bài, chia sẻ, tham gia bình luận phản bác vào các trang Facebook, Zalo... có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ. Những bài viết sử dụng cho việc đấu tranh đều ngắn gọn, xúc tích, có sức ảnh hưởng lớn, dẫn dắt vấn đề, phù hợp với từng trình độ cần phản bác, dẫn chứng một cách khoa học và chân thật, ngôn từ có văn hóa, lý luận sắc bén đánh đúng điểm yếu của những luận điệu vu khống, bịa đặt.

Tác giả: Thu Hà - Nguồn: - Số lần được xem: 215

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website