Xuyên tạc Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Sự phi lý không thể chấp nhận

Ngày đăng: 23/12/2021  - Lượt xem: 31

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Số‘ngXanh QUỐC PHÒ NG TOÀN DÂN Xuyên tạc Ngày hội Quốc phòng toàn dân Sự phi lý không thể chấp nhận'
Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, mối quan hệ và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI ra Chỉ thị số 381-CT/TW ngày 17-10-1989 về việc quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Theo đó, ngày 22/12/1989 - Ngày hội Quốc phòng toàn dân lần đầu tiên được tổ chức trang trọng ở tất cả các địa phương trên đất nước ta và từ đó đến nay, ngày 22-12 hằng năm, trở thành ngày hội lớn, ngày hội non sông, quy tụ, tập hợp, biểu dương sức mạnh xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Việc lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) hằng năm làm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là quyết định đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy sáng tạo, hợp lòng dân; phản ánh sự hòa quyện bền chặt, sự “chung sức đồng lòng”, đồng thuận và thống nhất cao về ý chí và hành động giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trong đó, Quân đội nhân dân làm nòng cốt. Thế nhưng, một số người thiếu thiện chí, bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và chế độ ta lại “đội mũ ni che tai”, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật ấy. Họ tung ra các luận điệu: Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân là “chiêu trò lừa mỵ nhân dân”, “gây thêm tốn kém, lãnh phí” tiền của, thời gian, công sức của nhân dân khi đất nước còn nghèo, là nơi để “cán bộ có cơ hội ăn chơi, nhảy múa, tiêu tiền thuế của dân”, Đảng “không lo chống Covid-19, giúp dân, chỉ lo việc hội hè”, v.v..
Chúng ta không hề ngạc nhiên với các luận điệu, chiêu trò, “điệp khúc” xuyên tạc nêu trên của những người thiếu thiện chí, bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hằn hoc với những kết quả, thành tựu mà công cuộc đổi mới đem lại. Các quan điểm sai trái ấy được tung lên mạng với tần suất lớn, chĩa mũi nhọn vào Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội, công an, vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức sự kiện quan trọng đầy ý nghĩa thiết thực này.
Thực tiễn 30 năm qua khẳng định, Ngày hội Quốc phòng toàn dân thật sự là ngày hội non sông – nơi quy tụ, tập hợp, nhân lên sức mạnh của toàn dân tộc, nơi hội tụ, kết tinh truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Đây là ngày hội tôn vinh, khơi dậy, phát huy và nhân lên giá trị phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của dân – Gia đình, hậu phương của người lính – Những nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là dịp để tuyên truyền sâu, rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, già trẻ, gái trai, nam nữ và toàn dân chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó trong mọi tình huống.
Chúng ta tin rằng những người thiếu thiện chí, bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, tự đáy lòng mình, trong sâu thẳm tâm hồn và bằng con mắt nhìn đời hiện thực, dù không nói ra nhưng trong thâm tâm, cõi lòng không thể phủ nhận giá trị, ý nghĩa của của việc tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong suốt 30 năm qua và những năm tới.
Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sáng tạo, từ mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân – dân, ngày hội văn hóa quân – dân, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, v.v.. đến tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, hội thao quân sự trong lực lượng vũ trang; thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; tham gia xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp, tổ chức dâng hương tại nghĩa trang, nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, v.v., đã khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết, giá trị và ý nghĩa việc tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chắc chắn sự thật ấy có sức cảm hóa, thuyết phục những người lầm đường, lạc lối “sám hối”, tự nhận ra khuyết điểm, sai lầm để trở về với nhân dân, tham gia Ngày Hội quốc phòng toàn dân với tư cách là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiệu quả hoạt động của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thốn mới, đô thị văn minh, gắn với xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng, thông qua các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội địa phương; vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; các tiềm lực, thế mạnh của khu vực phòng thủ, của nền quốc phòng toàn dân, của từng địa phương được xây dựng ngày càng vững mạnh, sẵn sàng huy động nhân tài, vật lực, động viên quốc phòng. Quân đội nhân dân được quan tâm, chăm lo xây dựng theo hướng “tinh, gọn,mạnh”, vững bước tiến lên hiện đại. “Thế trận lòng dân” thường xuyên được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững chắc.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, phát triển công nghiệp quốc phòng, các khu kinh tế quốc phòng được chú trọng; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc phòng được mở rộng, ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu và đạt hiệu quả,.. góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa, từ khi chưa lâm nguy; đối phó thắng lợi với các tình huống quốc phòng nhạy cảm, phức tạp, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” quân đội; không để bị động, bất ngờ. Rõ ràng, sự thật không thể xuyên tạc, chân lý không thể bẻ cong, hiện thực tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong 30 năm qua với những thành công đáng khích lệ đã nói lên điều ấy.
Tuy nhiên, lợi dụng một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân nhận thức chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; cũng như ý thức, tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có mặt còn chưa cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự,… kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, cổ động phong trào quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiến hành chưa thường xuyên; việc xây dựng “thế trận lòng dân” có địa bàn, có thời điểm chưa thật sự vững chắc, v.v., các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” với nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; trong đó “phi chính trị hóa” Quân đội là một mục tiêu chống phá để phủ nhận bản chất cách mạng của quân đội, chia rẽ quân đội với công an, kích động, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguy hiểm hơn, chúng tuyên truyền, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước, làm cho một bộ phận thanh niên phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, lãng quên nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quyết phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đây là cơ sở lý luận - thực tiễn để bác bỏ mọi luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, bóp méo sự thật về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, có sức cảm hóa, thuyết phục những người bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trở về với nhân dân, tích cực tham gia Ngày hội Quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website