Tư tưởng thanh niên

THANH NIÊN VĨNH PHÚC PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
27/03/2020
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ - những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, năng lực sáng tạo,... đối với sự trường tồn của đất nước. Người đã dùng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình mà còn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ thanh niên tham gia cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao động và cống hiến. Trong những năm qua, tuổi trẻ Vĩnh Phúc luôn khắc ghi, thực hiện lời căn dặn của Bác, để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị ý nghĩa, nhân văn trong lời dạy của Người, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng và nhà nước.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website