Cuộc thi ảnh tự hào tiến bước dưới cờ đảng

Ngày đăng: 05/05/2015  - Lượt xem: 675

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số:  336 -KH/TWĐTN-VP

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

---------------

 

                        Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên cả nước thông qua việc tập hợp các hình ảnh về hoạt động tạo nên hình bản đồ nước Việt Nam.

2. Khuyến khích, vận động các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, từ đó giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng thông qua các hoạt động được phản ánh.

3. Cổ vũ thế hệ trẻ hào hứng tham gia các hoạt động, phong trào, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam .

4. Cuộc thi cần được tuyên truyền rộng rãi, mang tính giáo dục cao, thu hút sự tham gia đông đảo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước.

II. NỘI DUNG

  1. Chủ đề Cuộc thi: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
  2. Thể lệ Cuộc thi (Có văn bản kèm theo)
  3. Tiến độ thực hiện

Phát động cuộc thi: Ngày 05/5/2015 tại 62 Bà Triệu (dự kiến).

- Thời hạn nhận ảnh dự thi: Từ ngày 05/5/2015 đến hết ngày 10/11/2015.

Công bố 10 bức ảnh được bình chọn nhiều nhất trên hệ thống website vào cuối mỗi tháng.

Công bố, tuyển chọn 50 hình ảnh trong số ảnh được bình chọn nhiều nhất trên hệ thống website: Tuần thứ ba tháng 11/2015 (dự kiến)

Lễ tổng kết, trao giải thưởng: Tuần thứ nhất tháng 12/2015 (dự kiến).

III. BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

  1. Cơ quan tổ chức cuộc thi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  2.  Đơn vị thường trực tổ chức: Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn.
  3.  Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi do 01 đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng là Trưởng ban, 01 đồng chí đại diện Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử làm Phó trưởng ban và các thành viên là đại diện các đơn vị liên quan.

  1. Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo bao gồm các thành viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và một số đơn vị báo chí của Đoàn do Ban Tổ chức mời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thể lệ; xây dựng dự trù kinh phí; tổ chức phát động, đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi; là đầu mối thu nhận ảnh, đăng tải các tác phẩm tham gia dự thi, chấm ảnh; Thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi và tổ chức lễ tổng kết trao giải.

- Các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn phối hợp đăng tải thể lệ, tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi; vận động cán bộ, phóng viên, cộng tác viên gửi ảnh tham gia dự thi.

          2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Thông báo, tuyên truyền về cuộc thi trên, chỉ đạo triển khai cuộc thi tới các cơ sở Đoàn. Đảm bảo mỗi cơ sở Đoàn, quận, huyện đoàn trực thuộc có ít nhất 01 ảnh; tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có ít nhất 05 ảnh gửi tham gia cuộc thi.

- Đăng tải nội dung và các thông tin tuyên truyền; đặt banner về cuộc thi trên website của các cấp bộ đoàn.

Ban Bí thư đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung trên triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Hải Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, điện thoại: 04.6263.1999, máy lẻ 706, đi động 0903.234.281 hoặc đồng chí Bùi Ngọc Anh, cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin, điện thoại: 04.6263 1999, máy lẻ 702, di động: 0966368949), email:anhtuhaotienbuocduoicodang@gmail.com.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để báo cáo);

- Ban Dân vận TW (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);

-  Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn;

- Các đơn vị báo chí, xuất bản trực thuộc TW Đoàn; Báo Tuổi trẻ TP. HCM; Báo Tuổi trẻ Thủ đô;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Lưu VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

 

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website