Vĩnh Phúc: Tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ngày đăng: 22/09/2020  - Lượt xem: 69

Sáng ngày 22/9/2020, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Khổng Sơn Thành – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ các Ban chuyên môn thuộc Tỉnh đoàn và thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh.

Ảnh học tập chuyên đề

Trước sự chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian qua đã làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, trực tiếp là chuyển hóa về mặt chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nhất là đảng viên trẻ sẽ ngày càng sâu sắc hơn nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng. Đồng chí cũng nhấn mạnh mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ cần khẳng định nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được cùng nhau trao đổi, thảo luận về chuyên đề “Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội nghị đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ; đề xuất một số giải pháp trong công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn hiện nay; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đa số các ý kiến đều cho rằng: Người cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, trưởng thành để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nêu gương giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, mỗi đảng viên phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website