​​

Ban Tuyên giáo

Trưởng ban: Khổng Sơn Thành Phó ban: Đỗ Thị Thu Giang Phó ban: Nguyễn Việt Dũng

Họ và tên: Khổng Sơn Thành - UV BTV - PCT Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo;

Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng - UV BCH Tỉnh đoàn

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Tuyên giáo;