​​

Ban Thanh thiếu nhi trường học

Trưởng ban: Nguyễn Lan Phương Phó ban: Tạ Thanh Tùng

Họ và tên: Nguyễn Lan Phương - UV BTV Tỉnh đoàn

Chức vụ: Trưởng ban

Đơn vị: Ban Thanh thiếu nhi trường học;

Họ và tên: Tạ Thanh Tùng - UV BCH Tỉnh đoàn

Chức vụ: Phó ban

Đơn vị: Ban Thanh thiếu nhi trường học;