Chuyên mục Đại hội đoàn

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đảo
16/08/2017
Trong 02 ngày 15- 16/8/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đảo đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Xem chi tiết »
Đại hội Đại biểu Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017-2022
23/06/2017
Trong 02 ngày 22, 23/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.
Xem chi tiết »
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022
22/06/2017
Trong 2 ngày 21, 22/ 6/ 2017, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnhVĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Xem chi tiết »
Vĩnh phúc: Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022
10/05/2017
Năm 2017, là năm diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên cả nước. Đối với tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc Đại hội là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra các chủ trương lớn trong giai đoạn 2017-2022.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
26/04/2017
Trong 2 ngày 25 và 26/4/2017, Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Phúc Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
21/04/2017
Trong 2 ngày 20 và 21/4/2017, tại hội trường nhà văn hóa 19/5 huyện Vĩnh Tường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Xem chi tiết »
Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.
19/04/2017
Sáng ngày 19/4/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Xem chi tiết »
Yên Lạc: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Tự nhiệm kỳ 2017-2022
03/04/2017
Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Tự, huyện Yên Lạc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Tự nhiệm kỳ 2017- 2022.
Xem chi tiết »
Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022
31/03/2017
Đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên thanh niên cả nước nói chung. Đối với tuổi trẻ Tỉnh Vĩnh Phúc Đại hội là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra các chủ trương lớn trong giai đoạn 2017-2022.
Xem chi tiết »
Yên Lạc: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyệt Đức nhiệm kỳ 2017-2022
28/03/2017
Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyệt Đức nhiệm kỳ 2017- 2022.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website