Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 trực tuyến trên mạng Internet năm 2018

Ngày đăng: 15/03/2018  - Lượt xem: 660

Sáng ngày 15/3/2018 tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 trực tuyến trên mạng Internet năm 2018.

Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Trung tâm trực thuộc tỉnh đoàn; Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; Các đồng chí là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và cáp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Đ/c Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Tham gia chương trình các đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh đã được đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao đổi một số nội dung kiến thức về học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong đó tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Đ/c Trần Văn Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao đổi một số nội dung kiến thức về học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho các đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông qua đó, củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn, phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên trong thời gian tới.

Đ/c Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Phát động Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI trực tuyến trên mạng Internet năm 2018. Thông qua Cuộc thi sẽ cung cấp tài liệu để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh; Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tìm hiểu và nắm rõ những nội dung  của cuộc thi; Tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi, triển khai tới 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI trực tuyến trên mạng Internet năm 2018; Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên sẽ tích cực vận dụng những kiến thức nắm bắt được qua cuộc thi để áp dụng vào thực tiễn học tập, lao động, công tác, đề xuất, hiến kế cho Đoàn để thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.

Tác giả: Văn Hùng - Nguồn: - Số lần được xem: 660

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website