Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư – Nhìn từ thực trạng công tác Đoàn và phong trào TTN xã Nam Viêm

Ngày đăng: 28/04/2017  - Lượt xem: 3047

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã phường, thị trấn là một bộ phận rất quan trọng trong cơ cấu các thành phần của tổ chức cơ sở Đoàn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của HĐND, UBND, trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên từng bước được củng cố. Hiện nay Đoàn xã có 253 Đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia sinh hoạt trên 8 Chi đoàn khu dân cư, trong đó có 81 Đảng viên trong độ tuổi Đoàn chiếm 32%.

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, Đoàn xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng của mình. Cụ thể,  trong công tác giáo dục, tuyên truyền: BCH Đoàn xã thường xuyên chỉ đạo các chi đoàn tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Đoàn, tạo điều kiện cho ĐVTN trau dồi đạo đức chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BCH Đoàn xã đã tổ chức tốt các hoạt động phong trào cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực. BCH Đoàn xã đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH giúp cho thanh niên vay phát triển kinh tế. Giúp các mô hình kinh doanh trong Đoàn viên thanh niên tiếp cận được các nguồn vốn vay từ quỹ TNT của Tỉnh Đoàn, vốn vay GQVL kênh TƯ Đoàn, chú trọng công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên. Tổ chức các hoạt động Đoàn phong phú, từ đó thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên được tăng cường, đội ngũ cán bộ Ban chấp hành chi đoàn ở khu dân cư được quan tâm, kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; Tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, mở rộng các chương trình giao lưu các câu lạc bộ cho Đoàn viên, thanh niên như: Câu lạc bộ phát triển theo sở thích, Câu lạc bộ phát triển kinh tế... Hàng tháng, quý, Ban chấp hành đoàn xã đã ban hành định hướng sinh hoạt chi đoàn ở khu dân cư để các chi đoàn làm căn cứ tổ chức các buổi sinh hoạt theo đúng chủ đề, trọng tâm, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của xã và của thôn xóm.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình riển khai tổ chức các hoạt động, Đoàn xã còn gặp một số khó khăn, hạn chế như:  Một số đảng viên trẻ trong độ tuổi Đoàn ở một số chi bộ chưa nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn, nên chưa phát huy được tính tiên phong cho ĐVTN học tập; Công tác giới thiệu ĐVTN về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú còn thiếu quyết liệt, nên việc tập hợp lực lượng này tham gia phong trào tại địa bàn thôn xóm rất khó khăn; Lực lượng ĐVTN đi lao động xa nhiều, gây khó khăn cho công tác quản lý đoàn viên, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động tại địa phương; Một số hoạt động phong trào chưa có chiều sâu, không duy trì thường xuyên và còn mang tính thời vụ; Nội dung sinh hoạt tại một số Chi đoàn còn đơn điệu, mang tính hình thức. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn tại khu dân cư trong điều kiện hiện nay? Và làm thế nào để khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, sự gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào.

Đây là một thực trạng không chỉ riêng ở Đoàn xã Nam Viêm, mà ở một số tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Phúc Yên nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã gây nhiều khó khăn cho công tác xây dựng tổ chức Đoàn và công tác tổ chức các hoạt động phong trào hiện nay. Đứng trước thực trạng đó, để nâng cao chất lượng tổ chức đoàn trên địa bàn khu dân cư trong thời gian tới, các Đoàn cơ cở tập trung làm tốt các nội dung:

Một là: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, cần coi trọng công tác chọn lựa đội ngũ cán bộ đoàn dân cư, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên cốt cán, nòng cốt trong các phong trào thanh niên, có sức ảnh hưởng đối với thanh niên. BCH Thị đoàn cần có giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn , hướng đến bồi dưỡng cho cán bộ đoàn hoàn thiện các kỹ năng tập hợp, thu hút thanh niên, để giúp cán bộ đoàn dân cư gần gũi với đoàn viên thanh niên và tập hợp thanh niên hiệu quả.

Hai là: Các Cơ sở Đoàn cần có nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn tại khu dân cư, trong đó coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn phải gắn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi đoàn với các nội dung thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị  để đoàn viên thảo luận, bàn bạc đồng thời có các hình thức sáng tạo trong cách tổ chức sinh hoạt để phù hợp tâm lý đoàn viên, thanh niên. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong sinh hoạt, xây dựng và  hoạt động của chi đoàn.

Ba là: Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của Đoàn. Tổ chức các hoạt tạo dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động cần tránh hình thức, tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đoàn phải là người hỗ trợ, kết nối giúp thanh niên trong quá trình lập nghiệp.

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nhất là đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn.

Năm là: Tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng kinh tế - xã hội của đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động. 

 

Tác giả: Đỗ Thị Thu Giang – Phó Trưởng Ban Tuyen giáo Tỉnh đoàn - Nguồn: - Số lần được xem: 3047

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website