Vĩnh Tường: Tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022”

Ngày đăng: 29/03/2018  - Lượt xem: 300

Mới đây, tại trường THPT Lê Xoay, Huyện đoàn Vĩnh Tường đã tổ chức phát động Cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022" trên mạng internet tới toàn thể các bạn ĐVTN trên địa bàn huyện.

Tại buổi phát động, các bạn ĐVTN đã được hướng dẫn cách truy cập và tham gia cuộc thi. Cuộc thi góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ, cụ thể hóa việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, hoạt động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp..

Đây là sân chơi trực tuyến gắn với hình thức thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, các bạn ĐVTN sẽ được tìm hiểu thêm kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị Quyết Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Việc vận dụng trong lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tác giả: Huyện đoàn Vĩnh Tường - Nguồn: - Số lần được xem: 300

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »