Yên lạc: Tổ chức hội nghị BCH mở rộng, ra mắt Trang thông tin điện tử Đoàn thanh niên huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 14/06/2018  - Lượt xem: 200

Vừa qua, tại Hội trường nhà đoàn thể huyện, BTV Huyện đoàn Yên Lạc tổ chức Hội nghị BCH mở rộng, ra mắt Trang thông tin điện tử Đoàn thanh niên huyện Yên Lạc, tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH huyện đoàn Yên Lạc.

Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết trong 6 tháng đầu năm 2018 của BTV Huyên đoàn, với nhiều hoạt động trên các chương trình công tác như: Tổ chức lế khởi động tháng thanh niên năm 2018, thành lập 01 câu lạc bộ kết nối trái tim huyện Yên Lạc với 35 thành viên, ra mắt Hợp tác xã thanh niên huyện Yên Lạc với 35 thành viên là cán bộ, ĐVTN huyện Yên Lạc nhằm thu gom buôn bán nông sản do ĐVTN huyện sản xuất, đảm nhận vệ sinh môi trường, tổ chức kết nạp được hơn 1.486 đoàn viên…

Cũng tại Hội nghị , BTV Huyện đoàn đã ra mắt Trang thông tin điện tử Đoàn thanh niên huyện Yên Lạc đây là trang thông tin giúp cho ĐVTN cập nhật những thông tin kịp thời chính xác. Để có được những kết quả trên là sự vào cuộc của toàn hệ thống, sự đoàn kết của ĐVTN từ cấp cơ sở đến cấp huyện.

Tác giả: Huyện đoàn Yên Lạc - Nguồn: - Số lần được xem: 200

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »