Yên Lạc: Tổ chức Hội thi sân khấu hóa Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng: 15/08/2018  - Lượt xem: 239

Nhằm cụ thể các nội dung của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 vào thực tiễn công việc cũng như trong cuộc sống.

 

Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Lạc chỉ đạo 17/17 xã, thị trấn tổ chức Hội thi sân khấu hoá tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, cùng với Đêm hoa phương đỏ trại hè năm 2018.

Thông qua cuộc thi đã tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến gần cán bộ, đoàn viên thanh niên và nâng cao ý thức tự học tập Nghị quyết của đoàn viên thanh niên.

Kết quả tổ chức được 17 hội thi, thu hút hơn 85 thí sinh tham gia và hàng nghìn cổ động viên đến từ 17 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tác giả: Huyện đoàn Yên Lạc - Nguồn: - Số lần được xem: 239

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »