Vĩnh phúc: Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng: 10/05/2017  - Lượt xem: 1078

Năm 2017, là năm diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên cả nước. Đối với tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc Đại hội là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra các chủ trương lớn trong giai đoạn 2017-2022.

Đ/c Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Phúc Yên, nhiệm kỳ 2017- 2022

Hiện nay, hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc có 3.186 chi đoàn dưới cơ sở, 441 tổ chức cơ sở Đoàn trong đó có 225 Đoàn cơ sở và 216 Chi đoàn cơ sở, 14 đơn vị trực trong đó có 09 Huyện, Thị, Thành đoàn và 05 Đoàn trực thuộc (gồm Đoàn khối các cơ quan, Đoàn khối doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh).

 Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - UV BCH TW Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng

Đại hội  điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hội Hợp, nhiệm kỳ 2017- 2022

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2017. Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 06 CT/TW ngày 25/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu với Tỉnh uỷ ban hành Thông tri số 08/TT - TU, ngày 30/9/2016, của BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc “về lãnh đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022”; Triển khai Kế hoạch số 397KH/TĐTN-BTC ngày 19/7/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022”; Ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Đoàn; Thành lập các tổ chỉ đạo Đại hội cơ sở, chỉ đạo đại hội điểm từng cấp, từng khối. Thường xuyên nắm bắt tình hình công tác tham mưu của Thường trực Đoàn các đơn vị với cấp ủy về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời làm việc với lãnh đạo các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy về công tác cán bộ Đoàn để tìm ra phương hướng, kế hoạch sắp xếp và chuẩn bị công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chuẩn bị chu đáo dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và tình hình thanh niên, từ đó để Đại hội thông qua các chủ trương lớn cho nhiệm kỳ 2017-2022. Chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, phong phú, thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp.

Hội thảo Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Về kết quả chỉ đạo Đại hội đoàn cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở tại 02 đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Hội Hợp, thuộc Thành đoàn Vĩnh Yên và  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Về chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, tính đến ngày 26/4/2017, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện và trực thuộc tại 03 đơn vị: Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Vĩnh Tường, Thị Đoàn Phúc Yên. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với số kết quả cao. Các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đều đạt kết quả với tỉ lệ phiếu cao, đảm bảo cơ cấu đúng theo Đề án nhân sự đã xây dựng.

100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đảm bảo theo tiến độ đề ra, các đơn vị được chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm đều tổ chức bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội đạt tỉ lệ phiếu bầu cao. Tính đến ngày 21/4/2017, toàn tỉnh có 339/441 cơ sở Đoàn tổ chức xong Đại hội (đạt 90,5%) Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chương trình đại hội của các cơ sở đoàn đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại hội; chương trình đại hội được lấy ý kiến thông qua của đại hội đảm bảo đúng quy định. Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình đại hội và dự thảo văn kiện của Đoàn cấp trên được triển khai nghiêm túc, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết có tính phát hiện, xây dựng cao.

Về công tác nhân sự Đại hội đoàn các cấp, việc bầu dư BCH, BTV với tỉ lệ tối thiểu 15% đã tạo ra không khí dân chủ, tập trung tại Đại hội. Tính đến nay 100% nhân sự chủ chốt của các cơ sở Đoàn đều đảm bảo theo dự kiến BCH khóa cũ xây dựng. Theo kế hoạch chỉ đạo của cấp tỉnh, Đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành xong trước 30/4/2017, Đại hội Đoàn cấp huyện, trực thuộc sẽ hoàn thành trước 31/7/2017

Các cơ sở Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi của Đoàn đã được tổ chức tại cơ sở để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp như đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên: Xây dựng Nhà nhân ái, trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trồng cây xanh; các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn nghệ được tổ chức ở nhiều cơ sở, tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên.

Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp đã tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo về mặt thời gian, các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Đại Hội. Đại hội Đoàn các cấp diễn ra đã nhận được sự quan tâm lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị; sự đồng thuận, tin tưởng của đoàn viên, thanh niên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp là dịp tuổi trẻ toàn tỉnh được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức Đại hội Đoàn tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội các điều kiện tiến tới tổ chức thành công Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tác giả: BBT - Nguồn: - Số lần được xem: 1078

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »