Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ngày đăng: 07/08/2018  - Lượt xem: 468

Sáng ngày 07/8/2018 tại Hội trường Tỉnh đoàn, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tới dự với chương trình có đồng chí Cao Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn; Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ Trực thuộc Tỉnh đoàn và đông đảo cán bộ, đảng viên đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn.

 Đ/c Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao đổi nội dung tại hội nghị

Tham gia hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan Tỉnh đoàn đã được đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao đổi một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới như: Nghị quyết sổ 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết sổ 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiếm xã hội….

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên, ccvc nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và tính kiên định trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tác giả: Văn Hùng - Nguồn: - Số lần được xem: 468

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website