Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc công bố Quyết định sáp nhập Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị, thành Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

Ngày đăng: 27/07/2020  - Lượt xem: 146

Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”; Quy định số 1893- QĐ/TU, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về quy định “ Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”

Sáng ngày 27/7/2020, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc sáp nhập Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh đoàn; Công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương – UV BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, toàn thể cán bộ các ban chuyên môn, lãnh đạo trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn.
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn đã công bố quyết định của BTV Tỉnh đoàn về việc sáp nhập Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh đoàn thành Ban Phong trào Tỉnh đoàn; Đồng chí Nguyễn Văn Tú – UV BTV Tỉnh đoàn được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể và lãnh đạo Ban Phong trào tại chương trình, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị tập thể Ban Phong trào sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động sáng tạo, thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển và vững mạnh.

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - UV BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Tú – UV BTV Tỉnh đoàn giữ chức Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

Tập thể cán bộ Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website