Thi tuyển 58 chỉ tiêu công chức vào các cơ quan Đảng, đoàn thể, công chức hành chính cấp tỉnh, huyện

Ngày đăng: 29/11/2021  - Lượt xem: 83

Trong đó tuyển dụng 10 chỉ tiêu chuyên viên theo vị trí việc làm vào các cơ quan Đảng, đoàn thể và 48 chỉ tiêu chuyên viên vào các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh tổ chức tuyển dụng nhằm bổ sung công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong các cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tỉnh.
Đối tượng dự tuyển là công dân có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng. Riêng người dự tuyển vào các vị trí tại Tỉnh đoàn thì tuổi tối đa là 25, tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng tại thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm tuyển dụng tại một cơ quan, đơn vị. Trường hợp đăng ký dự tuyển từ 2 vị trí tuyển dụng hoặc 2 cơ quan, đơn vị tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển và không được tham gia thi tuyển. 
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, cần phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác có văn bản đồng ý.
Thi tuyển theo 2 vòng gồm: Vòng 1 - Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung (thi trắc nghiệm trên giấy) đối với Ngoại ngữ (30 câu – 30 phút), Tin học (30 câu – 30 phút) và Kiến thức chung (60 câu – 60 phút). Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2 - môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết trong 180 phút).
Tỉnh cũng dành từ 2,5-7,5 điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2 cho những đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người/con người có công, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự…
Tổ chức thi Vòng 1 từ ngày 14-16/1/2022. Tổ chức thi Vòng 2 từ ngày 04-06/3/2022. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển; thu hồ sơ tuyển dụng, quyết định tuyển dụng công chức từ ngày 08/4/2022. 
Theo Biểu chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2021, 10 chỉ tiêu tuyển dụng vào các cơ quan Đảng, đoàn thể gồm: Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc (4 chỉ tiêu), Liên đoàn Lao động tỉnh (4), Huyện ủy Vĩnh Tường (2).
48 chỉ tiêu vào các cơ quan nhà nước gồm: Sở Công thương (1), Sở Khoa học và Công nghệ (1), Sở Kế hoạch và Đầu tư (4), Sở Tư pháp (3), Sở Giáo dục và Đào tạo (2), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (11), Sở Nội vụ (5), Sở Xây dựng (1), UBND huyện Vĩnh Tường (3), UBND huyện Sông Lô (6), UBND huyện Yên Lạc (4), UBND huyện Tam Đảo (2), UBND huyện Bình Xuyên (2), UBND huyện Tam Dương (2), UBND thành phố Vĩnh Yên (1).
Liên quan đến lĩnh vực Giáo dục, UBND thành phố Vĩnh Yên dành một chỉ tiêu duy nhất để tuyển 1 công chức vào vị trí Quản lý giáo dục THCS; Sở GD&ĐT tuyển 2 vị trí gồm Quản lý tài chính - kế toán và Quản lý nhân sự và đội ngũ. 

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website