Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kế hoạch của Đoàn thanh niên thực hiện Kết luận 21 của BCH Trung ương

Ngày đăng: 21/12/2021  - Lượt xem: 39

Sáng ngày 21/12, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Kế hoạch của Đoàn thanh niên thực hiện Kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIII về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận 21).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lê Thị Điều – Phó hiệu trưởng nhà trường, Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn của Tỉnh đoàn và sự có mặt của các đồng chí là cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Trần Thanh – Trưởng phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trao đổi, thông tin và quán triệt đầy đủ, toàn diện ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như các nội dung trọng tâm của Kết luận 21, để thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi việc suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, trong Đảng.

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên nhận diện các biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của tổ chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người bạn đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website