Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kế hoạch của Đoàn thanh niên thực hiện Kết luận 21 của BCH Trung ương và một số nội dung trọng tâm về công tác Đại hội Đoàn các cấp

Ngày đăng: 21/12/2021  - Lượt xem: 174

Ngày 21/12, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Kế hoạch của Đoàn thanh niên thực hiện Kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIII về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận 21) và một số nội dung trọng tâm về công tác Đại hội Đoàn các cấp.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lê Thị Điều – Phó hiệu trưởng nhà trường, Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn của Tỉnh đoàn và sự có mặt của các đồng chí là cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Trần Thanh – Trưởng phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trao đổi, thông tin và quán triệt đầy đủ, toàn diện ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như các nội dung trọng tâm của Kết luận 21, để thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi việc suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt một số nội dung trọng tâm về Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Song song với việc tuyên truyền các điểm mới, điểm cần lưu ý, nội dung trọng tâm, các quan điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, công tác tuyên truyền cũng tập trung thông tin về việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên đóng góp vào văn kiện Đại hội, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi với Đại hội.

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên nhận diện các biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng thời chuyển tải đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; khẳng định được vai trò của Đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website