• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 25/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2016
Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số ký hiệu 02 QĐ/HĐĐ Ngày ban hành 25/12/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/12/2012
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 15/07/2016