• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 12/04/2010
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2016
“V/v thành lập điều lệ Quỹ học bổng, giải thưởng Nguyễn Viết Xuân”
Số ký hiệu 262 QĐ/ĐTN Ngày ban hành 12/04/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/04/2010
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 15/07/2016