• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 13/07/2012
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2016
Nghị quyết Về quản lý đoàn viên và tập hợp thanh niên đi lao động ở xa, giai đoạn 2013-2017
Số ký hiệu 18 ĐA/ĐTN Ngày ban hành 13/07/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/07/2012
Cơ quan ban hành/ Người ký   Trần Việt Cường
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 15/07/2016