• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 07/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 07/05/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
Công văn về việc xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2013
Số ký hiệu /HĐĐ Ngày ban hành 07/05/2015
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 07/05/2015
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Hồng Nhung
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016