• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 01/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
Chương trình công tác đội năm 2013
Số ký hiệu CT/HĐĐ Ngày ban hành 01/08/2013
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 01/08/2013
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Mạnh Tuấn
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016