• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 01/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
chuong trinh cong tac Hoi nam hoc 2013-2014
Số ký hiệu CT/HSV Ngày ban hành 01/08/2013
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 01/08/2013
Cơ quan ban hành/ Người ký   Trần Việt Cường
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016