• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 29/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
Chương trình công tác Đội
Số ký hiệu 07 CT/HĐĐ Ngày ban hành 29/08/2013
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 29/08/2013
Cơ quan ban hành/ Người ký Văn bản do bộ, ban ngành khác ban hành Nguyễn Mạnh Tuấn
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016