• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 11/09/2013
  • Ngày có hiệu lực: 11/09/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
chương trình phối hợp với SGD
Số ký hiệu 07 /CTr- ĐTN-SGDĐT Ngày ban hành 11/09/2013
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 11/09/2013
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Mạnh Tuấn
Nguyễn Xuân Trường
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016