• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 22/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
Công văn đề nghị viết tham luận tại lễ tuyên dương NTM
Số ký hiệu - CV/TĐTN- TNNT Ngày ban hành 22/11/2013
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 22/11/2013
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Văn Mạnh
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016