• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 18/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
Cẩm Nang Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn khu dân cư
Số ký hiệu DC003 Ngày ban hành 18/07/2016
Loại văn bản Đề cương - Quy chế Ngày có hiệu lực 18/07/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016