• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 18/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Số ký hiệu DC005 Ngày ban hành 18/07/2016
Loại văn bản Đề cương - Quy chế Ngày có hiệu lực 18/07/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016