• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 12/09/2013
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2016
Quy chế thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số ký hiệu 138 QĐ/ĐTN Ngày ban hành 12/09/2013
Loại văn bản Đề cương - Quy chế Ngày có hiệu lực 12/09/2013
Cơ quan ban hành/ Người ký   Trần Việt Cường
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 18/07/2016