• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 31/08/2017
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 10, NGHỊ QUYẾT 11, NGHỊ QUYẾT 12
Số ký hiệu NQ10 - NQ 11 - NQ12 Ngày ban hành 31/08/2017
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 31/08/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/08/2017