• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 02/12/2018
Thông báo nhanh kết quả Đại hội
Số ký hiệu 03-CV/TWĐTN-BTG Ngày ban hành 13/12/2017
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 01/12/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 02/12/2018