• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2018
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KQ KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV
Số ký hiệu 892 - CV/BTGTU Ngày ban hành 27/12/2017
Loại văn bản Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngày có hiệu lực 31/01/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 01/02/2018