• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/04/2018
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2018
CV V/v triển khai đánh giá trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số ký hiệu 534- CV/TWĐTN - BTG Ngày ban hành 12/04/2018
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 12/04/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực