• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 14/05/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
BAN HÀNH CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HCM NĂM 2018
Số ký hiệu 724-CV/TWĐTN-BTG Ngày ban hành 14/05/2018
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 14/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 01/01/2019