• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 19/12/2018
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV
Số ký hiệu Số 1087 - CV/BTGTU Ngày ban hành 02/07/2018
Loại văn bản Đề cương - Quy chế Ngày có hiệu lực 02/07/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 19/12/2018