• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 31/08/2018
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 TỈNH VĨNH PHÚC
Số ký hiệu 1165 - CV/BTGTU Ngày ban hành 31/07/2018
Loại văn bản Công văn - Chương trình Ngày có hiệu lực 31/07/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/08/2018