• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 23/10/2022
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG
Số ký hiệu HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 15/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 23/10/2022