Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 26 văn bản

Kế hoạch - Hướng dẫn 133/KH-MTTQ-BTT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH VĨNH PHÚC VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ngày ban hành: 19/09/2018

Ngày có hiệu lực: 19/09/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 64/KHTWĐTN- VP

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH " KHOẢNH KHẮC TÌNH NGUYỆN" NĂM 2018

Ngày ban hành: 18/06/2018

Ngày có hiệu lực: 18/06/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn Số 34-KH/TĐTN - TG

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 – CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi xây dựng phóng sự ngắn, video clip về gương tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác với chủ đề “Sống như chiếc lá xanh”, cụ thể như sau:

Ngày ban hành: 13/04/2018

Ngày có hiệu lực: 13/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 18 -KH/TĐTN-TG

Kế hoạch tổ chức “Học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2012 cho cán bộ Đoàn chuyên trách, chủ chốt cấp tỉnh, huyện năm 2018”

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày có hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 17 -KH/TĐTN – TG

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcho cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày có hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 04- KH/TWĐTN- BTG

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

Ngày ban hành: 03/01/2018

Ngày có hiệu lực: 03/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 9077 -CV/TWĐTN-BTG; 569-KH/TWĐTN-BTG

Ngày ban hành: 22/03/2017

Ngày có hiệu lực: 22/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 480- KH/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT

Kế hoạch Lễ phát động Chương trình Thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp và cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp “Start-up Idea” lần thứ nhất

Ngày ban hành: 14/03/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn 92-HD/TĐTN-TG

Ngày ban hành: 16/01/2017

Ngày có hiệu lực: 16/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch - Hướng dẫn Số 709 -CV/TĐTN-TTNTH

Bộ văn bản thi người đẹp Tây thiên năm 2014

Ngày ban hành: 29/05/2015

Ngày có hiệu lực: 29/05/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ