Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 08/QĐ-BTC Kế hoạch thể lệ cuộc thi sáng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 - 2015" 17/06/2014 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
2 /KH- PH Kế hoạch liên ngành "học kỳ trong quân đội" năm 2014 05/06/2014 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
3 14 TTr/ĐTN THÔNG TRI TRIỆU TẬP V/v dự Hội nghị giao ban triển khai công tác Tháng Thanh niên năm 2013 20/02/2013 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Mạnh
4 05 TB/ĐTN Thông báo quản lý và sử dụng nguồn vốn có hoàn trả từ quỹ Phát triển Tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc 07/11/2012 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Mạnh
5 1040 /QĐ-UBND CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012-2020 14/05/2012 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Phùng Quang Hùng