Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 243 /ĐTN Công văn giới thiệu thanh niên tiêu biểu LĐC năm 2013 08/05/2015 Nguyễn Văn Mạnh
12 /HĐĐ Công văn về việc xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2013 07/05/2015 Nguyễn Hồng Nhung
13 421/ĐTN Công văn “V/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm” 11/09/2013 Nguyễn Văn Mạnh
14 421/ĐTN Công văn phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm 11/09/2013 Nguyễn Văn Mạnh
15 07 /CTr- ĐTN-SGDĐT chương trình phối hợp với SGD 11/09/2013 Nguyễn Mạnh Tuấn
Nguyễn Xuân Trường
16 07 CT/HĐĐ Chương trình công tác Đội 29/08/2013 Văn bản do bộ, ban ngành khác ban hành
Nguyễn Mạnh Tuấn
17 06 CT/ĐTN Chương trình công tác Đoàn 26/08/2013 Nguyễn Mạnh Tuấn
18 CT/HSV chuong trinh cong tac Hoi nam hoc 2013-2014 01/08/2013 Trần Việt Cường
19 CT/HĐĐ Chương trình công tác đội năm 2013 01/08/2013 Nguyễn Mạnh Tuấn
20 194 ĐTN Công văn chỉ đạo các huyện thị thành đoàn về việc đảm bảo an toàn giao thông đợt 30.4 và 1.5.2013 10/04/2013 Nguyễn Mạnh Tuấn