CẨM NANG TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN KHỐI DÂN CƯ

Ngày đăng: 19/07/2016  - Lượt xem: 478

Tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên địa bàn dân cư có vị trí, vai trò đặc biệt trong việc củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở trong đó chi đoàn giữ vai trò quan trọng. Điều 17, chương IV của Điều lệ Đoàn khóa X (Nhiệm kỳ 2012-2017) có ghi “Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi…”

File đính kèm

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website