Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 7

Ngày đăng: 19/07/2016  - Lượt xem: 1138

Web.ĐTN: “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đạo đức đó xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam kể từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã phát huy cao độ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ra sức thực hiện công tác thương binh - liệt sĩ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

”Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tính từ ngày 27/7/1947, Ngày thương binh - liệt sĩ đầu tiên trong cả nước- đến khi Bác Hồ qua đời là 22 năm, Bác Hồ đã có khoảng 50 bức thư, bài phát biểu trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới công tác thương binh - liệt sĩ. Những bài viết, bài nói của Bác chứa đựng những tình cảm sâu sắc đặc biệt của Người dành cho các thương binh - liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.

Thương binh và tử sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào”. Hồ Chí Minh coi những con người đó là anh hùng dân tộc, họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Vậy nên, Người nhắc nhở “ Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Theo Người, mỗi năm đến ngày 27/7 là “ ngày thương binh, tử sĩ”, nhân dân có dịp tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho Tổ Quốc, cho đồng bào bằng về vật chất và tinh thần trên cơ sở nhận thức “ tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh.

Bác Hồ coi việc quan tâm tới thương binh, gia đình liệt sĩ phải là nghĩa vụ, trở thành một phong trào sâu rộng gắn với trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, nhi đồng, các giới và các tầng lớp đồng bào.

Bên cạnh đó, tất cả chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta. Điều đặc biệt là Bác Hồ luôn coi “nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên, thì hình như tôi mất một đoạn ruột”. Vì vậy, Người không chỉ kêu gọi đồng bào quan tâm tới thương binh, mà chính Người là tấm gương sáng, nói đi đôi với làm, xung phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ đó một cách thiết thực, để toàn dân noi theo một cách tự nguyện.

 

File đính kèm

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website